Scroll to top

O NÁS

Počiatky našej firmy siahajú do roku 2007, kedy  ešte ako fyzická osoba pod menom „Geodetické práce – Ing. Michal Veselovský“ pôsobila najmä v okrese Námestovo.

 

Vstupom  ďalšieho člena (Ing. Michal Melek)  došlo v roku 2019 k založeniu firmy GEOPRA s.r.o. a zmene sídla do Žiliny kde pôsobíme do súčasnosti. Naším cieľom je poskytovanie kvalitných geodetických služieb v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie.

 

Aj preto sme držitelia oprávnenia  na autorizačné overovanie vybraných geodetických činností podľa zákona NR SR č. 215/1995 o geodézii a kartografii v plnom rozsahu.

Samozrejme k našej činnosti patrí  aj poradenstvo – či už pri vysporiadavani pozemkov , stavieb alebo zápise práv do katastra nehnuteľnostíV oblasti katastra pôsobíme najmä okrese Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, a v rámci inžinierskej geodézie na celom Slovensku.

Vstupom  ďalšieho člena (Ing. Michal Melek)  došlo v roku 2019 k založeniu firmy GEOPRA s.r.o. a zmene sídla do Žiliny kde pôsobíme do súčasnosti. Naším cieľom je poskytovanie kvalitných geodetických služieb v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie.