Scroll to top

Kataster nehnuteľností

vyhotovovanie geometrických plánov

vytyčovanie hraníc pozemkov

zameranie stavieb ku kolaudácií

komplexné služby pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

vyhotovenie podkladov pre vecné bremená

vyhotovovanie identifikácie parciel

spracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF

poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľností

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.