Katastrálne mapy
Katastreportál
Zákony Slovenskej Republiky
Historické mapy

  Kontaktné údaje:

  Ing. Michal Veselovský                                  Ing. Michal Melek

  Autorizovaný geodet a kartograf                          Geodet a kartograf 

  Tel.: +421 911 237 667                                         Tel.: +421 908 933 857

  email: geoprasro@gmail.com                                email: geoprasro@gmail.com
  

   Adresa:  Geopra s.r.o.,  Pribinová  8953/62, 010 01 Žilina 
               

   Fakturačné údaje:

   Geopra s.r.o.
   Zákamenné č.1403/6
   029 56, Zákamenné

   IČO: 52489922
   DIČ: 2121046521
   IČDPH: SK2121046521 
   Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., SK5411000000002942073552