Katastrálne mapy
Katastreportál
Zákony Slovenskej Republiky
Historické mapy

Firma Geopra s.r.o. vznikla v roku 2019  pretransformovaním z fyzickej osoby (Geodetické práce - Ing. Michal Veselovský) ktorá pôsobila na trhu od roku 2007.

V súčasnosti ponúkame komplexné geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie, ako je vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné zamerania a iné...


Uvedené služby poskytujeme hlavne v  oblasti Žiliny, Hornej Oravy  (okres Námestovo) a  Kysúc (okres Kysucké Nové Mesto a Čadca).

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m